Strona główna O projekcie Rekrutacja Zajęcia Kontakt

 


zaprasza Państwa na wzięcie udziału w projekcie:
 

Strefa 50 plus

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje.

ZAPYTANIE OFERTOWE

kurs „Obsługa wózków widłowych i wysokiego składu”(Kod PCV 80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Strefa 50 plus”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe o koszt zorganizowania kursu „Obsługa wózków widłowych i wysokiego składu” (zakończonego certyfikatem polskim i angielskim) w wymiarze 60h/8h dziennie w powiecie kętrzyńskim dla 15 osób w terminie od 09.07.2012 roku do 18.07.2012 roku, wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych niezbędnych w szkoleniu, zapewnieniem nieograniczonego dostępu do napojów w postaci wody mineralnej, kawy, herbaty oraz wyżywienia w postaci ciepłego posiłku.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  cena,

o   kompleksowość oferty,  

o  doświadczenie

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 02.07.2012roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-05-16

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera w projekcie " Strefa 50 plus "(kod PCV80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA –(Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Strefa 50 plus”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w powiecie kętrzyńskim, w okresie od 06.06.2012 roku do 31.07.2012,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia  trenera Sprzedawca-Magazynier
Kryteria obligatoryjne:
 - wykształcenie średnie/wyższe

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń;
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym  zakresie,                                                 - komunikatywność,                                                                                                                         

Kryteria pożądane:

-znajomość obsługi komputera

-znajomość programów sprzedażowo-magazynowych

- wysokie umiejętności interpersonalne

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. w terminie do 30.05.2012r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Ostateczny wybór wykonawcy nastąpi na podstawie procedury zasady konkurencyjności

Dodano 2012-05-16

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera w projekcie " Strefa 50 plus "(kod PCV80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA –(Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Strefa 50 plus”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w powiecie kętrzyńskim, w okresie od 06.06.2012 roku do 31.07.2012,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia  trenera Telemarketer- Sprzedawca
Kryteria obligatoryjne:
 - wykształcenie średnie/wyższe

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń;
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym  zakresie,                                                 - komunikatywność,                                                                                                                         

Kryteria pożądane:

-znajomość obsługi komputera

-znajomość programów sprzedażowych

- wysokie umiejętności interpersonalne

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. w terminie do 30.05.2012r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Ostateczny wybór wykonawcy nastąpi na podstawie procedury zasady konkurencyjności

Dodano 2012-05-16

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową CPV 55.32.10.00

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Strefa 50 plus”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, realizowaną w powiecie kętrzyńskim wraz z dowozem pod wskazany adres, na:

·         1065 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,

·         1065 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana - 1litr, herbata - 0,5 litra, kawa - 0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana od 06.06.2012 roku do 31.07.2012 roku.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  doświadczenie w realizacji

o  kompleksowość oferty  

o  cena

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 30.05.2012 rokuza pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-05-16

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale szkoleniowe CPV 70.22.00.00-9

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Strefa 50 plus”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal wykładowych i komputerowych z dostępem do Internetu dla 2 grup szkoleniowych (15 osobowych) na szkolenia zawodowe  w powiecie kętrzyńskim w okresie od 06.06.2012 roku do 31.07.2012 roku.  

Łączna ilość godzin wynajmu 560, w tym:

1.Sale wykładowe 320  h

2.Sale komputerowe 240  h

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  cena,

o   kompleksowość oferty,  

o  dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych).

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 30.05.2012roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-05-16

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera w projekcie " Strefa 50 plus "(kod PCV80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA –(Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Strefa 50 plus”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w powiecie bartoszyckim, w okresie od 16.05.2012 roku do 12.07.2012,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia  trenera Pracownik ochrony i mienia-Magazynier
 
Kryteria obligatoryjne:
 - wykształcenie średnie/wyższe

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń;
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym  zakresie,                                                 - komunikatywność,                                                                                                                         

Kryteria pożądane:

-znajomość obsługi komputera

- znajomość samoobrony

-znajomość programów magazynowych

-znajomość zagadnień z zakresu gospodarki magazynowej

- wysokie umiejętności interpersonalne

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. w terminie do 09.05.2012r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Dodano 2012-04-19

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera w projekcie " Strefa 50 plus "(kod PCV80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA –(Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Strefa 50 plus”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w powiecie bartoszyckim, w okresie od 16.05.2012 roku do 12.07.2012,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia  trenera Kucharz małej gastronomi-cukiernik


Kryteria obligatoryjne:
 - wykształcenie średnie/wyższe

- minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń;
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym  zakresie,                                                 - komunikatywność,                                                                                                                          

Kryteria pożądane:

- znajomość obsługi komputera Word, Internet

- wysokie umiejętności interpersonalne;

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. w terminie do 09.05.2012r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Dodano 2012-04-19

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale na szkolenia zawodowe (CPV 70.22.00.00-9)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Strefa 50 plus”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenia zawodowe:

·         Pracownik ochrony i mienia-Magazynier 320 h- sala dla 15 osób z zapleczem do przeprowadzenia zajęć z zakresu samoobrony, stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika

·         Kucharz małej gastronomi-cukiernik 300h sala dla 15 osób z zapleczem kuchennym, stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika

dla dwóch grup szkoleniowych (15 osobowych) w okresie od 16.05.2012 roku do 12.07.2012 roku w powiecie bartoszyckim.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  cena,

o   kompleksowość oferty,  

o  dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych).

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 09.05.2012roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-04-19

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową (CPV 55.32.10.00 CPV 55.32.10.0)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Strefa 50 plus”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, realizowaną w powiecie kętrzyńskim wraz z dowozem pod wskazany adres, na:

·         450 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,

·         450 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana - 1litr, herbata - 0,5 litra, kawa - 0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana od 09.05.2012 roku  do 29.05.2012 roku.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  doświadczenie w realizacji

o  kompleksowość oferty  

o  cena

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 02.05.2012 rokuza pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-04-16

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale szkoleniowe(CPV 70.22.00.00-9)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Strefa 50 plus”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal wykładowych i komputerowych z dostępem do Internetu dla 2 grup szkoleniowych (15 osobowych) w powiecie kętrzyńskim w okresie od 09.05.2012 roku do 29.05.2012 roku.  

Łączna ilość godzin wynajmu 180, w tym:

1.Sale wykładowe 120  h

2.Sale komputerowe  60 h

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  cena,

o   kompleksowość oferty,  

o  dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych).

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 02.05.2012roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-04-16
 

 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI