Projekt „Prosta droga do pracy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy
Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
Uczestnicy Projektu, które ukończą wybrane szkolenie zawodowe zgodne z IPD otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Staż zawodowy – 3 mies., na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym, w wybranych przedsiębiorstwach.
 
Organizatorzy staży

W ramach projektu „Prosta droga do pracy” Uczestnicy obecnie realizują 3 miesięczne staże zawodowe w poniższych instytucjach i firmach:
 
1. HOTEL ANEK w Mrągowie
2. Firma Usługowo-Handlowa "BAKAR" K.Szczepaniak
3. "Dobry Smak" Marzena Olejniczak
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
5. Restauracja "Smaki Mazur" Krzysztof Zawiślak
6. SALTOB Sp. z o.o. Piotr Salwin
7. Zakład Usług Leśnych S.C., M. i T. Sawczuk
8. Usługi Ogólnobudowlane inż. Robert Sadowski
9. Firma Produkcyjno – Usługowo - Handlowa Bogdan Grodzki
10. Gospodarstwo Rolne Krzysztof Michalak
11. Gospodarstwo Rolne Drobiarskie Stanisław Michalak
12. BARMETAL Sp. z o.o.
13. "DOM-BUD" Zbigniew Domaszczyński
14. Gospodarstwo Rolne Agata Plewa
15. "WENA" Handel Detaliczny Małgorzata Szarnowska
16. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "FIPIKO" Sp. z o.o.
17. Przedsiębiorstwo Handlowe "ELEGANT" Dorota Kawa
18. KJ Sklep Spożywczy Kamil Jaszkiewicz
19. ATPAR s.c. T.Pralicz, J.Umbras
20. Hurtownia Art. Spoż.-Przem."WIPSÓR" Jerzy Roszkowski
21. EXBUD Sp. z o.o. Sp.k.
22. AkSa Atena Sp. z o.o.
23. Zakład Handlowo-Usługowy Żarna Zygmunt
24. FHU LENTRANS
25. Dzik Bud Zakład Ogólnobudowlany Piotr Dzikiewicz
26. TOMAR Marek Tomaszewski
27. Zakład Usług Leśnych Ciszkowski Tomasz
28. Gospodarstwo Rolne Agata Plewa
29. Śliżewscy Sp. j.
30. ZPH "WAKSDAL" Szymon Daliga
31. Piotr Butkiewicz
32. Fundacja na Rzecz Rozwoju i Integracji TARCZA
33. TECH-BET Sp. z o.o.
34. Gospodarstwo Rolne Adam Szczechla