Projekt „Prosta droga do pracy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy
Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
 
 
 


Rekrutacja do udziału w projekcie będzie miała charakter ciągły i zostanie przeprowadzona w okresie od stycznia do lutego 2017 roku przez Specjalistę ds. Rekrutacji.
 
Etapy rekrutacji:
 
1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz kryteriów premiujących.
3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników oraz stworzenie listy rezerwowej.
 
Dokumenty do pobrania:
 
- Formularz zgłoszeniowy - dokument w formacie Worda-DOC TUTAJ DOC
lub Adobe Acrobat-PDF TUTAJ PDF
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - plik Worda TUTAJ DOC
- Oświadczenie o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych- Word TUTAJ DOC