Projekt „Prosta droga do pracy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy
Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
  Dane kontaktowe:
Anna Bartoszewicz
tel. 608 370 674
e-mail: projekt.praca2017@wp.pl
Biuro projektu:
ul. Polska 8A
12-100 SZCZYTNO