Projekt „Prosta droga do pracy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy
Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
Harmonogramy zajęć - warsztaty nabywania kompetencji kluczowych
 
Olsztyn Mrągowo Lidzbark Warmiński
grupa I grupa I grupa I
grupa II grupa II grupa II
 
Harmonogramy zajęć - szkolenia zawodowe
 
Olsztyn Mrągowo Lidzbark Warmiński
grupa I
Sprzedawca
grupa I
Kucharz małej gastronomii
grupa I
Spawacz metodą MAG/TIG
grupa II
Spawacz metodą MAG/TIG
grupa II
Kucharz małej gastronomii
grupa II
Spawacz metodą MAG/TIG