Strona główna O projekcie Rekrutacja Zajęcia Kontakt

zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:
Nowe perspektywy dla rolników.

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale na szkolenia zawodowe  (kod CPV 70.22.00.00-9)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Fundacja Zachęta –(Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenia zawodowe:

-Telemarketer-Sprzedawca 220h- sala dla 15 osób z zapleczem i sprzętem multimedialnym, stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika w Szczytnie w okresie od 15.10.2012 do 26.11.2012r.

-Opiekunka dziecięca, osób starszych i osób niepełnosprawnych 200h sala dla 15 osób z zapleczem do przeprowadzenie zajęć praktycznych z udzielania pierwszej pomocy i pedagogiki zabawy w Szczytnie w okresie od 15.10.2012 do 21.11.2012r.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.Kryterium wyboru będzie:
- cena,
- kompleksowość oferty  
- dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 02.10.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-09-18

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową (CPV 55.32.10.00)

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Fundacja Zachęta w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, realizowaną w Szczytnie wraz  z dowozem pod wskazany adres, na:

-795 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,
-795 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana :
od 15.10.2012 do 26.11.2012r.  – 420 zestawów
od 15.10.2012 do 21.11.2012r.  – 375 zestawów

Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1.Kryterium wyboru będzie:
-  doświadczenie w realizacji
-  kompleksowość oferty  
-  cena,
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 02.10.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76

Pełna oferta do pobrania TUTAJ

Poniżej można pobrać załączniki do oferty (dokumenty Word)
Załącznik nr 1 TUTAJ
Załącznik nr 2– TUTAJ
Załącznik nr 3 –TUTAJ

Dodano 2012-09-18

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową (CPV 55.32.10.00)

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Fundacja Zachęta w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, realizowaną w Kętrzynie wraz  z dowozem pod wskazany adres, na:

- 420 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,
- 420 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana od 25.09.2012 do 09.11.2012r

Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1.Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty
- cena,
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 18.09.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl, faksem na numer 022 635 55 76, pocztą bądź kurierem.

Dodano 2012-09-04

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale na szkolenia zawodowe (kod CPV 70.22.00.00-9)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Fundacja Zachęta –(Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenia zawodowe:

Sprzedawca-Telemarketer 220h- sala dla 15 osób z stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika, sprzętem multimedialnym i miejscem do zajęć praktycznych w Kętrzynie w okresie od 25.09.2012 do 09.11.2012r.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.Kryterium wyboru będzie:
- cena,
- kompleksowość oferty  
- dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 18.09.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76

Pełna treść oferty jest dostępna TUTAJ

Poniżej można pobrać załączniki do oferty (dokumenty Word)
Załącznik nr 1 TUTAJ
Załącznik nr 2– TUTAJ
Załącznik nr 3 –TUTAJ

Dodano 2012-09-04

ZAPYTANIE OFERTOWE kurs „Prawo jazdy kat B”  (Kod PCV 80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Fundacja Zachęta –(Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe o koszt zorganizowania kursu Prawo jazdy kat B” dla 15 osób w Ornecie w wymiarze 60h w tym:

- 30h teorii po 8 godzin dziennie w terminie od 24.09.2012 roku do 27.09.2012
-30h praktyki w terminie od 27.09.2012 do 01.11.2012 roku.

Organizator kursu zobowiązany jest zrealizować zajęcia teoretyczne i praktyczne, wnieść opłatę za egzamin, zapewnić uczestnikom niezbędne w szkoleniu materiały dydaktyczne, nieograniczony dostęp do napojów w postaci wody mineralnej, kawy, herbaty, wyżywienie w postaci ciepłego posiłku.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1.Kryterium wyboru będzie:
- cena,
- kompleksowość oferty,
- doświadczenie
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 06.09.2012rokuza pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl faksem na numer 22 635 55 76, lub pocztą do oddziału w Warszawie

Pełna oferta do pobrania TUTAJ

Poniżej można pobrać załączniki do oferty (dokumenty Word)
Załącznik nr 1 TUTAJ
Załącznik nr 2– TUTAJ

Dodano 2012-08-23

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale na szkolenia zawodowe(CPV 70.22.00.00-9)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Fundacja Zachęta –(Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenie zawodowe Sprzedawca-przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B- 160h sala dla 15 osób z stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika w powiecie lidzbarskim w okresie od 27.08.2012 do 21.09.2012r

Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1.Kryterium wyboru będzie:
- cena,
- kompleksowość oferty,
- dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 22.08.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-08-08

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową (CPV 55.32.10.00)

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Fundacja Zachęta w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, realizowaną w powiecie lidzbarskim wraz  z dowozem pod wskazany adres, na:

- 300 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,
- 300  zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana od 27.08.2012 do 21.09.2012 r

Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1.Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty  
- cena,
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóżniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 22.08.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl, faksem na numer 022 635 55 76, pocztą bądź kurierem.

Oferta do pobrania TUTAJ(plik PDF)

Załączniki do oferty: (dokumenty Worda)
Załącznik nr 1 TUTAJ
Załącznik nr 2 TUTAJ
Załącznik nr 3 TUTAJ

Dodano 2012-08-08

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale na szkolenia zawodowe (CPV 70.22.00.00-9)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Fundacja Zachęta –(Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenie zawodowe Sprzedawca-przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B- 160h sala dla 15 osób z stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika w powiecie lidzbarskim w okresie od 27.08.2012 do 21.09.2012r

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.Kryterium wyboru będzie:
- cena,
- kompleksowość oferty  
- dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 22.08.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-08-08

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową (CPV 55.32.10.00)

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Fundacja Zachęta w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, realizowaną w powiecie lidzbarskim wraz  z dowozem pod wskazany adres, na:
- 300 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,
- 300  zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana od 27.08.2012 do 21.09.2012r

Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1.Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty  
- cena,
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 22.08.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl, faksem na numer 022 635 55 76, pocztą bądź kurierem.

Dodano 2012-08-08

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale na szkolenia zawodowe (CPV 70.22.00.00-9)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Fundacja Zachęta (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenie zawodowe Sprzedawca-przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B- 160h sala dla 15 osób z stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika w powiecie lidzbarskim w okresie od 27.08.2012 do 21.09.2012r

Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1.Kryterium wyboru będzie:
- cena,
- kompleksowość oferty,
- dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 22.08.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-07-23

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową (CPV 55.32.10.00)

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Fundacja Zachęta w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, realizowaną w powiecie lidzbarskim wraz  z dowozem pod wskazany adres, na:
- 300 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,
- 300  zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana od 27.08.2012 do 21.09.2012r

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie w realizacji,
- kompleksowość oferty  ,
- cena,
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 22.08.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl, faksem na numer 022 635 55 76, pocztą bądź kurierem.

Dodano 2012-07-23

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt.  „Operator koparko-ładowarki i spycharki”  dla powiatu kętrzyńskiego w ramach projektu „ Nowe perspektywy dla rolników” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadr gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Pełna treść oferty jest dostępna TUTAJ

Poniżej można pobrać załączniki do oferty (dokumenty Word)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2  -  oferta TUTAJ
Załącznik nr 3 – wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 – wykaz osób zatrudnionych do wykonania zamówienia TUTAJ

Dodano 2012-07-18

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt.  „Operator koparko-ładowarki i spycharki” dia powiatu lidzbarskiego w ramach projektu „ Nowe perspektywy dla rolników” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadr gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.


Pełną treść oferty można pobrać TUTAJ
Poniżej dostępne są załączniki do oferty:

Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 2  -  oferta do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 3 – wykaz należycie wykonanych usług do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 4 – wykaz osób zatrudnionych do wykonania zamówienia do pobrania TUTAJ

Dodano 2012-07-18

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera w projekcie " Nowe perspektywy dla rolników"
(kod PCV80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA –(Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 8.1.2, realizowanego w powiecie kętrzyńskim, w okresie od 30.07.2012 roku do 06.09.2012,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia  trenera Telemarketer- Sprzedawca

Kryteria obligatoryjne:
- wykształcenie średnie/wyższe,
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym zakresie,
- komunikatywność,

Kryteria pożądane:
-znajomość obsługi komputera
-znajomość programów sprzedażowych
- wysokie umiejętności interpersonalne
- dobra organizacja pracy własnej;
- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. w terminie do 24.07.2012r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.
Ostateczny wybór wykonawcy nastąpi na podstawie procedury zasady konkurencyjności

Dodano 2012-07-10

ZAPYTANIE OFERTOWE kurs „Prawo jazdy kat B” (Kod PCV 80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA (Lider) oraz Fundacja Zachęta (Partner) w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe o koszt zorganizowania kursu „Prawo jazdy kat B” w wymiarze 60h/8h dziennie w powiecie braniewskim dla 15 osób w terminie od 18.07.2012 roku do 27.07.2012 roku. Organizator kursu zobowiązany jest zrealizować zajęcia teoretyczne i praktyczne, wnieść opłatę za egzamin, zapewnić uczestnikom niezbędne w szkoleniu, nieograniczony dostęp do napojów w postaci wody mineralnej, kawy, herbaty, wyżywienie w postaci ciepłego posiłku oraz materiały dydaktyczne.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1.Kryterium wyboru będzie:
- cena,
- kompleksowość oferty,
- doświadczenie
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 04.07.2012 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl faksem na numer 022 635 55 76, lub pocztą do oddziału w Warszawie

Cała oferta do pobrania TUTAJ

Poniżej można pobrać załączniki do oferty (dokumenty Word)
Załącznik nr 1 TUTAJ
Załącznik nr 2– TUTAJ

Dodano 2012-06-19

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale na szkolenia zawodowe (kod CPV 70.22.00.00-9)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Fundacja Zachęta –(Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenia zawodowe:

-Pracownik ochrony i mienia-Magazynier 220h- sala dla 15 osób z zapleczem i sprzętem do przeprowadzenia zajęć z zakresu samoobrony, stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika w powiecie braniewskim w okresie od 20.06.2012 do 29.08.2012r.
-Sprzedawca-przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B- 160h sala dla 15 osób z stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika w powiecie braniewskim w okresie od 20.06.2012 do 18.07.2012r.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1.Kryterium wyboru będzie:
- cena,
- kompleksowość oferty  
- dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 13.06.2012 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-05-29

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zatrudnienia wykładowców w projekcie "Nowe perspektywy dla rolników"

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Fundacja Zachęta –(Partner) w  związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Nowe perspektywy dla rolników”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania  8.1.2, realizowanego w Braniewie,  w okresie od 20.06.2012 r. do 29.08.2012 r.,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia wykładowcy szkolenia „Pracownik ochrony i mienia-Magazynier”-220h
 
Kryteria obligatoryjne:

- wykształcenie średnie/wyższe
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń;
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym  zakresie;
- komunikatywność,

Kryteria pożądane:

- znajomość obsługi komputera.
- znajomość samoobrony
- znajomość programów magazynowych
- znajomość zagadnień z zakresu gospodarki magazynowej
- wysokie umiejętności interpersonalne
- dobra organizacja pracy własnej;
- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w terminie do 13.06.2012 r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Ostateczny wybór wykonawcy nastąpi na podstawie procedury zasady konkurencyjności.

Dodano 2012-05-29

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale na szkolenia zawodowe i na usługę cateringową (CPV 55.32.10.00)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA oraz Fundacja Zachęta w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”,
w powiecie braniewskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na:
a)wynajem sal wykładowych i komputerowych na szkolenia zawodowe:
- Pracownik ochrony i mienia-Magazynier 220h- sala dla 15 osób z zapleczem i sprzętem
do przeprowadzenia zajęć z zakresu samoobrony, stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika w powiecie braniewskim w okresie od 20.06.2012 do 16.07.2012r. 
- Sprzedawca-przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B- 160h sala dla 15 osób z stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika w powiecie braniewskim w okresie
od 20.06.2012 do 04.07.2012r.

b) usługi cateringowe (wraz z dowozem pod wskazany adres)
- 720 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,
- 720 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.
Usługa będzie realizowana od 20.06.2012 r. do 16.07.2012 r.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1.Kryterium wyboru:
a) na sale szkoleniowe:
- cena,
- kompleksowość oferty
- dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych)

b)na usługi cateringowe
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty
- cena,
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 13.06.2012 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pllub - faksem na numer 022 635 55 76

Pełną ofertę można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty: (dokumenty Worda)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2  -  oferta TUTAJ
Załącznik nr 3 – wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ

Dodano 2012-05-29

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale na szkolenia zawodowe i na usługę cateringową (CPV 55.32.10.00)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA oraz Fundacja Zachęta w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”,
w powiecie kętrzyńskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na:

a)wynajem sal wykładowych i komputerowych z dostępem do Internetu dla 2 grup szkoleniowych
(15 osobowych) w okresie od 11.06.2012 r. do 24.07.2012 r.
Łączna ilość godzin wynajmu 268, w tym:
1.Sale wykładowe 120 h
2.Sale komputerowe 148 h
b) usługi cateringowe (wraz  z dowozem pod wskazany adres)
- 600 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,
- 600 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana od 11.06.2012 r. do 24.07.2012 r.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.Kryterium wyboru:
a) na sale szkoleniowe:
- cena,
- kompleksowość oferty,
- dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych)

b) na usługi cateringowe
-doświadczenie w realizacji
-kompleksowość oferty 
-cena,
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłaćdo 30.05.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pllub - faksem na numer 22 635 55 76

Oferta do pobrania TUTAJ(plik PDF)
Załączniki do oferty: (dokumenty Worda)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2  oferta TUTAJ
Załącznik nr 3 – wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ

Dodano 2012-05-15

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale na szkolenia zawodowe

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Fundacja Zachęta –(Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenia zawodowe:
-Pracownik ochrony i mienia-Magazynier 220h- sala dla 15 osób z zapleczem i sprzętem do przeprowadzenia zajęć z zakresu samoobrony, stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika
-Opiekunka dziecięca, osób starszych i osób niepełnosprawnych 200h sala dla 15 osób z zapleczem do przeprowadzenie zajęć praktycznych z udzielania pierwszej pomocy i pedagogiki zabawy.
w powiecie bartoszyckim w okresie od 18.05.2012 do 28.06.2012r.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1.Kryterium wyboru będzie:
- cena,
- kompleksowość oferty,
- dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 09.05.2012 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

Całościową ofertę można pobrać TUTAJ
(plik PDF) Załączniki do oferty: (dokumenty Worda)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 –oferta TUTAJ
Załącznik nr 3 – wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ

Dodano 2012-04-24

ZAPYTANIE OFERTOWE
na sale szkoleniowe (CPV 70.22.00.00-9) i na usługę cateringową (CPV 55.32.10.00)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Fundacja Zachęta –(Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, w powiecie braniewskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na:

a) wynajem sal wykładowych i komputerowych z dostępem do Internetu dla 2 grup szkoleniowych
(15 osobowych) w powiecie braniewskim w okresie od 09.05.2012 do 14.06.2012r.

Łączna ilość godzin wynajmu 268, w tym:
1. Sale wykładowe 120
2. Sale komputerowe 148

b) usługi cateringowe (wraz  z dowozem pod wskazany adres)
- 600 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,
- 600 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły
w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.Kryterium wyboru:
a) na sale szkoleniowe:
- cena,
- kompleksowość oferty 
- dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych)

b) na usługi cateringowe
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty 
- cena,
2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 02.05.2012 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

Pełna oferta jest do pobrania TUTAJ (plik PDF)
Załączniki do oferty: (dokumenty Worda)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2  -  informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 – odpowiedź na zapytanie ofertowe TUTAJ

Dodano 2012-04-17

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale szkoleniowe i usługę cateringową

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Fundacja Zachęta –(Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy dla rolników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytania ofertowe na:

a) wynajem sal wykładowych i komputerowych z dostępem do Internetu dla 2 grup szkoleniowych (15 osobowych) w powiecie bartoszyckim w okresie od 11.04.2010 do 24.08.2012r.
Łączna ilość godzin wynajmu 680, w tym:
1.Sale wykładowe 480
2.Sale komputerowe 200

b) na usługę cateringową, realizowaną w powiecie bartoszyckim wraz  z dowozem pod wskazany adres, na:
-1395 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,
-1395 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.
Usługa będzie realizowana od 11.04.2010 do 24.08.2012r

Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1.Kryterium wyboru oferty
a) na sale szkoleniowe:
- cena,
- kompleksowość oferty 
- dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),

b) usługę cateringową:
- doświadczenie w realizacji,
- kompleksowość oferty;
- cena

2.Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert częściowych.
3.Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 30.03.2012 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 22 635 55 76

Kompletna oferta jest dostępna TUTAJ (plik PDF)
Załączniki do oferty: (dokumenty Worda)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2  -  oferta TUTAJ
Załącznik nr 3 – wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ

Dodano 2012-03-15

 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI